Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Kallelse till Årsmöte i Barndiabetesfondens Riksförening 2016

Event: 2016-04-02

Medlemmar i Barndiabetesfondens Riksförening kallas härmed till Årsmöte 2016. Årsmötet äger rum lördag 2 april kl.13.00 på Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping. Samling och lunch från klockan 11.45.


Kl.11.45 - Samling

Kl.12.00 - Lunch

Kl.13.00 - Årsmöte

Kl.14.30 - Lena Hanberger, diabetessköterska och lektor vid Medicinska fakulteten,
Linköpings universitet, håller föredraget "Så mycket bättre".

Kl.15.00 - Kaffe och avslutande diskussioner


Inbjudan gäller endast medlemmar i Barndiabetesfondens Riksförening.

Anmälan om deltagande meddelas Barndiabetesfondens kansli på
telefon 013 –10 56 90 eller via e-post kansli@barndiabetesfonden.se
senast den 24 mars.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara Barndiabetesfondens kansli tillhanda
senast 15 februari 2016 för att kunna behandlas på årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Barndiabetesfondens Riksförening
Styrelsen

2016-01-25
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria