Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Pressrelease 2011-10-20- Forskare inom barndiabetes erhåller Johnny Ludvigsson-priset 2011

Event: 2011-11-15

Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagarna av Johnny Ludvigsson-priset 2011. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi och celltransplantation vid Uppsala Universitet. Det andra stipendiet på 50 000 kronor avser framstående yngre forskare och tilldelas Malin Flodström-Tullberg, docent vid Karolinska Institutet.

 

Barndiabetesfondens motivering lyder:

Professor Olle Korsgren

Som huvudman för det Nordiska Nätverket för klinisk ö-transplantation har Olle Korsgren byggt upp en enastående organisation för att genomföra kontrollerade studier av ö-transplantation och för forskning på öar från människa. Hans bidrag är många – från de Langerhanska öarnas ontogeni hos fostret till metoder för ö-isolering samt de problem som omger allo- och xenotransplantation av Langerhans öar. Ett unikt bidrag till ö-celltransplantation har varit upptäckten att transplanterade Langerhanska öar genast efter transplantation drabbas och dödas av en omedelbar koagulation. Denna upptäckt har resulterat i nya angrepps vinklar och kliniska försök för att säkra transplanterade öars överlevnad. Därför erhåller Olle Korsgren priset för mest framstående barndiabetesforskning i Norden.

Docent Malin Flodström-Tullberg

Malin Flodström-Tullberg får Johnny Ludvigssons pris för yngre forskare för sina undersökningar av pankreasöarnas beta celler i typ 1 diabetes. Hon har speciellt bidragit till en ökad förståelse hur betacellerna själva medverkar till att bli målceller i den autoimmuna process som leder till att betacellerna går förlorade. I eleganta experiment har Malin visat att betacellerna själva reglerar sin överlevnad genom att svara på olika på signaler från immunsystemet efter virusinfektion. Försvarsmekanismer mot virus såsom coxsackievirus kan antingen få betacellerna att överleva eller gå under. Hon har fört dessa experimentella studier vidare in i kliniken och visar att en gen, MDA5 eller IFIH1 som signalerar virusinfektion uppträder i olika genetiska varianter varav vissa ökar risken för typ 1 diabetes.

För mer information, kontakta Barndiabetesfondens kansli:

Telefon: 013- 10 56 90 eller kansli@barndiabetesfonden.se

Lisa Hillerström, presskontakt, lisa@hgpr.se eller telefon: 0733-76 18 17

2011-10-21
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria