Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Är antibiotika orsaken till ökningen av typ 1 diabetes

Nyhet: Diabetesportalen - Tord Ajanki, 5 okt 2016

I djurförsök visar forskare att antibiotika kan ligga bakom, åtminstone en del av ökningen. Musungar som fick antibiotika löpte mer än dubbelt så hög risk att insjukna i en diabetes som liknar människans typ 1. Förklaringen, menar forskarna, är att antibiotika stör tarmfloran vilket i sin tur gör att immunsystemet inte mognar på ett normalt sätt hos unga individer. Istället börjar det attackera kroppens egna insulinproducerande celler.


Funnit ett samband

– Våra resultat stödjer misstanken om ett samband mellan antibiotika och diabetes, säger Thomas Greiner till tidskriften Forskning & Framsteg.
Thomas Greiner är forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och en av författarna till studien som har publicerats i tidskriften Nature Microbiology.
Forskargruppen gav antibiotika till musungar som har en genetisk sårbarhet för att insjukna i en diabetes som liknar typ 1. Upprepade antibiotikakurer ledde till att över hälften av mössen utvecklade sjukdomen. I en kontrollgrupp som inte fick antibiotika var andelen halverad, en fjärdedel insjuknade.
Möss får inte typ 1 diabetes men NOD-musen, som använts i experimenten, drabbas ofta av en autoimmun diabetes, som typ 1 och LADA.

NOD-musen avlades fram av japanska forskare på 1980-talet genom att systematiskt para möss som hade en något förhöjd blodsockerhalt i blodet.


Torftig tarmflora

Den nu publicerade undersökningen, som utförts av forskare från Sverige och USA, visar att de NOD-musungar som hade fått antibiotika hade en torftigare sammansättning av bakterier i tarmen. Flera av de bakterier som är kända för att delta i utvecklandet av immunsystemet fanns nästan inte alls.
- NOD-musen som ofta används i forskningen är den bästa modellen för typ 1 diabetes och de doseer av antibiotika försöksdjuren fick motsvarar vad de flesta barn behandlas med mot vanliga infektioner, säger Martin Blaser vid Langone Medical Center, USA.
Han konstaterar att barn i USA har fått tio kurer antibiotika i tio-åldersåldern och på liknande sätt som att typ 1 diabetes hos barn har blivit mycket vanligare har användningen av antibiotika ökat.


Bakterierna lär immunförsvaret

Forskarna kunde också visa att det var framför allt korta kurer av antibiotika som ökade risken för autoimmun diabetes. De försöksdjuren utvecklade både snabbare och oftare diabetes jämfört med de som inte hade behandlats.
- Den här studien är den första som tyder på att antibiotika förändrar tarmfloran och att det har långvariga effekter på immunsystemet som ökar risken för autoimmun diabetes hos NOD-möss, konstaterar Martin Blaser.
Andra studier har visat att naturligt förekommande mikroorganismer som bakterier “lär” ett omoget immunsystem hos unga individer att bli mindre känsligt och mindre benäget att, som vid typ 1 diabetes, angripa de egna kroppsvävnaderna som de insulinproducerande betacellerna.


Mössens diabetes går att bota

Ett fynd i undersökningen som ännu inte har fått en förklaring är att det var stor skillnad på diabetesrisken hos hanmössen var mycket större hos han- jämfört med honmössen.
- Den här studien är den första som tyder på att antibiotika förändrar tarmfloran och att det har långvariga effekter på immunsystemet som ökar risken för autoimmun diabetes hos NOD-möss, konstaterar Martin Blaser.
Det är självklart stor skillnad på möss och människor och det finns många sätt att förhindra eller bota "typ 1"-diabetes hos möss. Inget har visat sig fungera på människan. Men som forskarna bakom den nu publicerade studien själva konstaterar, det har kartlagt ett intressant spår att följa upp.

Länk till artikeln i Nature Microbiology


Läs originalartikel här>>

 

Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson kommenterar:

Studien är förvisso intressant , men man ska vara medveten om att det finns mer än 500 sätt att förhindra diabetes hos experimentdjur, och att upprepade antibiotikakurer ökar risken för NOD-möss att få autoimmun diabetes är INTE något starkt argument för att det också gäller människa. Mer forskning behövs! Den typen av studier på människa stöds av Barndiabetesfonden.

Johnny Ludvigsson, senior professor i pediatrik

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria