Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris 2016 till ledande finsk forskare

Nyhet: Pressmeddelande, Barndiabetesfonden 17 okt 2016

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-Pris för framstående barndiabetesforskning i Norden tilldelas år 2016 professor Riitta Veijola vid Uleåborg universitet i Finland. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns professor Veijolas betydande publikationshistoria med över 200 artiklar i fackpress, hennes gedigna forskningserfarenhet och resultat, och hennes omfattande praktiska erfarenhet av att behandla barn med typ 1 diabetes.

Sammanfattningsvis slår man i motiveringen fast:

”Hennes styrka ligger i övergången från traditionell, industri-sponsrad, klinisk forskning till forskarinitierade kliniska studier av personer i riskgruppen för typ 1 diabetes. I dessa studier utvecklar hon inte bara en bättre förståelse för sjukdomens patogenes, utan även olika metoder att förebygga den kliniska debuten och, om metoderna är framgångsrika, även sjukdomen i sin helhet. Hennes senare studier på betacellernas funktion under tiden som föregår sjukdomens kliniska utbrott och i relation till nya biomarkörer är ledande inom sitt fält. Hon är en sann föregångare inom translationell typ 1 diabetes-forskning och besitter förmågan att samla forskare för att ta fram förstklassiga nya forskningsplaner för bättre behandling, och möjligen förebyggande, av diabetes hos barn och ungdom.”

Professor Veijola erhåller i och med priset SEK 250.000,- och ett diplom, och kommer att ge en prisföreläsning vid the Scandinavian Society for the Study of Diabetes 52:nd Annual Meeting i Nyborg, Danmark, 19-21 Maj 2017.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria