Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Inget samband antibiotikabehandlingar och typ 1 diabetes

Nyhet: Diabetesportalen - Tord Ajanki, 14 okt 2016

En knappt månad efter att forskare i en vetenskaplig undersökning, som diabetesportalen.se nyligen skrev om, rapporterat om ett samband mellan användningen av antibiotika och diabetes hos möss, kommer en annan studie gjord på danska barn. Den visar inte på något sådant samband.

För att undersöka om antibiotika ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes har danska forskare jämfört barn som insjuknat, 1578 stycken med 12 610 friska barn i motsvarande åldrar, samma kön och samma tid på året de hade fötts.
Med hjälp av olika register kartlades sedan användandet av antibiotika, vilka sorter och hur många kurer barnen hade fått.

Det generella resultatet visade att det inte fanns något samband, det vill säga att barn som fått en eller flera antibiotikabehandlingar från födelsen och fram till 16-årsåldlern inte hade en ökad risk för typ 1 diabetes.
Det gällde även när barnen delades in i undergrupper för i vilka åldrar de hade insjuknat, 0 - 2 år, 2 - 5 år, 5 - 8 år eller 8 - 16 år och om de hade fått en eller flera behandlingar. Samma negativa resultat gällde också både för flickor och pojkar.

Det fanns ett undantag, barn under två år som upprepade gånger hade behandlats med bredspektrumantibiotika, det vill säga medel som angriper flera sorters bakterier, hade en förhöjd för att senare i livet drabbas av typ 1 diabetes jämfört med barn som inte hade haft någon antibiotikabehandling. Forskarna påpekar dock att den gruppen var så liten att resultatet blir osäkert.

Resultaten från de båda undersökningarna, den på möss [...] och den nu publicerade på barn, visar att det är stor skillnad på möss och människor. De möss som användes i studien utvecklar ofta och spontant en diabetes som liknar den som drabbar människor. När mössen insjuknar finns det flera olika sätt att bota dem från sjukdomen vilket det inte finns hos människans typ 1 diabetes.
Djurmodeller i forskningen är värdefulla då de kan ge nya insikter genom experiment som av etiska skäl inte kan utföras på människor. Men resultaten av experimenten går inte att okritiskt överföra på människor.


Länk till undersökningen i tidskriften Diabetic Medicin

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria