Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Positiv effekt av Diamyd® stöds i ny vetenskaplig artikel

Nyhet: Pressmeddelande - Diamyd Medical AB, 6 okt 2016

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar idag att en sammanfattande analys av resultat från tidigare publicerade kliniska studier visar att diabetesvaccinet Diamyd® med stor sannolikhet minskar förlusten av C-peptid, ett mått på den egna insulinproduktionen, med 15-20 %. Analysen är gjord av internationellt ledande forskare inom typ 1-diabetes, och är publicerad i tidskriften Diabetologia. Diamyd Medical har tidigare i pressmeddelande den 2 februari 2015 meddelat att underlaget till de nu bekräftade resultaten publicerats i ett så kallat  abstract till en vetenskaplig konferens.  

I en artikel publicerad i tidskriften Diabetologia bekräftar författarna, Craig Beam, Colleen MacCallum, Kevan Herold, Diane Wherrett, Jerry Palmer och Johnny Ludvigsson, att en sammanfattande analys visar ett vetenskapligt statistiskt stöd för att det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® administrerat vid två tillfällen, med stor sannolikhet minskar förlusten av C-peptid med 15-20% efter cirka ett års tid.

Artikeln ”GAD vaccine reduces insulin loss in recently diagnosed type 1 diabetes: findings from a Bayesian meta-analysis” har publicerats på Diabetologias hemsida  och finns tillgänglig [här]


Om Diamyd® och kombinationsstudier

Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av att finna ett botemedel ska inte underskattas. Diabetesvaccinet Diamyd® har använts i kliniska studier omfattande mer än tusen patienter och visat på en god säkerhetsprofil. I en europeisk fas III-studie har Diamyd® visat god klinisk effekt i flera subgrupper, och en begränsad total 16-procentig effekt (p=0,10) vad gäller bevarandet av den egna förmågan att bilda insulin. Fortsatt utveckling är inriktad på kombinationsbehandlingar för att öka effekten. Diamyd® är lätt att ge på i princip alla sjukvårdsinrättningar. Den potentiella marknaden uppskattas till flera miljarder dollar per år.

Sex forskarinitierade kliniska studier pågår, vilka bland annat kombinerar Diamyd® med olika immunomodulerande substanser; etanercept, ibuprofen, D-vitamin och GABA.

[...]

Läs hela pressmeddelandet här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria