Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Nytt fadderprojekt ska hjälpa drabbade och anhöriga till personer med typ 1 diabetes

Nyhet: Barndiabetesfonden, 17 juni 2019

Varje år insjuknar över 900 barn, och minst lika många vuxna, i typ 1 diabetes - Sveriges absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn. För de drabbade och deras familjer vänds livet upp och ner över en natt och väldigt många känner sig ensamma och utlämnade. Därför lanserar Barndiabetesfonden nu ett rikstäckande fadderprojekt.

För att ge alla drabbade och anhöriga möjligheten att prata med någon som är i samma situation och för att ingen som är drabbad av typ 1 diabetes ska behöva känna sig ensam, har Barndiabetesfonden tagit initiativ till ett fadderprojekt.

Stress, rädsla, oro, förtvivlan och en känsla av total okunskap är något som väldigt många upplever när deras anhöriga eller de själva insjuknar i typ 1 diabetes. Livet vänds upp och ner över en natt, både för den som blir sjuk men också för deras familjer och anhöriga. Många av dem som insjuknar i typ 1 diabetes känner sig väldigt ensamma och utelämnade.

”Det beror nog mycket på att sjukdomen kan drabba vem som helst när som helst och att den ofta slår ner i familjer som aldrig stött på sjukdomen tidigare. De slängs in i en helt ny värld och saknar ofta någon att prata med som förstår och kan ge stöd.” –  Berättar Elin Cederbrant, projektledare för Barndiabetsfondens Fadderprojekt.

Fadderprojektet samlar faddrar runt om i hela Sverige som antingen själva lever med typ 1 diabetes, är förälder till barn med typ 1 diabetes eller annan nära anhörig så som exempelvis syskon eller mor-/farföräldrar. Projektet riktar sig till den som på något sätt är drabbade av typ 1 diabetes, du själv, syskon, kompis, förälder, barn, barnbarn med mera.
Är man intresserad av att komma i kontakt med en fadder eller vill veta mer om fadderprojektet, var vänlig se Fadderprojektets hemsida.


Kontaktinformation:
Elin Cederbrant, projektledare Barndiabetesfondens Fadderprojekt
076-18 88 014, fadder@barndiabetesfonden.se


Läs pressmeddelandet här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria