Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Forskning

Det finns många sätt att hjälpa barn och ungdomar med diabetes men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre är forskning. Om du vill kan du hjälpa Barndiabetesfonden hjälpa genom att ge en gåva. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Forskningsanslag till forskargrupper över hela landet delas årligen ut efter att ansökningarna granskats av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd. Sedan starten 1989 har Barndiabetesfonden bidragit med över 100 miljoner kronor till forskningen.

 

SWEDIABNET

Det behövs mer klinisk forskning. För att underlätta och stimulera till forskning har SWEDIABNET bildats, med stöd av Barndiabetesfonden. Det har nu öppnats en ny hemsida, www.swediabnet.se där både allmänhet, barn och föräldrar, och barndiabetesteam kan få värdefull information!

Johnny Ludvigsson, grundare och ansvarig för SWEDIABNET

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria