Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Forskningsanslag

2018 delade Barndiabetesfonden ut 18 750 000 kronor i anslag till forskning kring
diabetes hos barn och ungdom. Anslagen fördelades på 25 olika forskningsprojekt. 

Föregående års sammanställningar finner du i dokumentarkivet.

 

Beviljade forskningsanslag 2018

 

Sökande Projekttitel Anslag 2018
Per-Ola Carlsson,
Uppsala Universitet
Translationella studier av beta-cell ersättande behandling vid typ 1 diabetes 1 352 940 kr
Johnny Ludvigsson,
Linköpings Universitet
Innovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic Autoantigen Injection Therapy in Type 1 diabetes 1 325 000 kr
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Instituet Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage 1 058 800 kr
Gun Forsander, Göteborg Azithromycin Insulin Diet Intervention Trial in Type 1 Diabetes (AIDIT) 992 500 kr
Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet Alla Barn I Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Eiologi vid Typ 1 och Typ 2 diabetes, inklusive studier av tarmflora, oxidativt posttranslationella neoepitoper och epigenetik 992 500 kr
Daniel Espe, Uppsala Universitet Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in type 1 diabetes 992 500 kr
Annelie Carlsson, Skånes Universitetssjukhus Dissecting the heterogeneity of childhood diabetes 992 500 kr
Nils Welsh, Uppsala Universitet Role of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in beta-cell function and survival 977 500 kr
Helena Elding Larsson Lunds Universitet Primär prevention av typ 1 diabetes genom immuntolerans med oralt insulin (POInT) 907 100 kr
Markus Lundgren, Lunds Universitet Diabetesprediktion i Skåne (DiPiS) 771 260 kr
Virginia Stone, Karolinska Institutet Preclinical testing of novel vaccines and antiviral agents in models for virus-induced diabetes. 771 260 kr
Ulf Ahlgren, Umeå Universitet Absolute quantitative and 3D-spatial assessment of the islets of Langerhans in the pancreas from healthy and diabetic individuals 771 260 kr
Olov Ekwall,Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Studier av tymusexosomer som en ny immunreglerande behandling vid autoimmun typ 1 diabetes 759 000 kr
Rosaura Casas, Linköpings Universitet Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals  740 600 kr
Dan Holmberg, Lunds Universitet Development of fibrosis in diabetes  669 550 kr
Olle Korsgren, Akademiska sjukhuset Uppsala Imaging of the immune system in the pancreas of subjects with Type 1 Diabetes 669 550 kr
Claude Marcus, Karolinska Institutet Childhood obesity, type 2 diabetes and impaired fasting glycemia,  long-term consequences 669 550 kr
Joey Lau Börjesson, Uppsala Universitet Investigation of potential immune responses of transplanted insulin producing cells derived from autologous induced pluripotent stem cells 623 070 kr
Oskar Skog, Uppsala Universitet Elucidating the etiology of type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies 618 940 kr
Bryndis Birnir, Uppsala Universitet GABA-activated mechanisms of immunomodulation 551 500 kr
Stellan Sandler, Uppsala universitet Exploration of regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1 diabetes or childhood diabetes 441 240 kr
Diana Swolin-Eide, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Tvärsnittsstudie av unga vuxna med Typ 1-diabetes avseende kroppssammansättning och bentäthet 275 470 kr
Anna Lindholm Olinder, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Personcentrerad vård till barn och ungdomar med diabetes 275 470 kr
Camilla Skoglund, Linköpings universitet Neutrofilers roll för utvecklandet av typ 1 diabetes med fokus på nätbildning och mitokondriellt DNA 275 470 kr
Carina Sparud Lundin, Göteborg
Comparative effectiveness of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project 275 470 kr

Summa

  18 750 000 kr

 

universitet Funktionella och systemiska effekter av riskgensvarianter för T1D och AITD 267 855 kr
Martina Persson, Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset Type 1 diabetes in girls and females -overweight and obesity as risk factors for poor glycemic control and a new strategies for person-centered care 321 430 kr
Stellan Sandler, Uppsala universitet Exploration go regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1diabetes or childhood diabetes. 107 145 kr
Virginia Stone, Karolinska Institutet Does a leaky gut increase susceptibility to virus infections and virus induced diabetes? 251 785 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Prediktion (DiPiS) och Prevention (DiAPREV-IT och TEFA) av typ 1 diabetes hos barn 508 930 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Study of cellular and immunological changes in relation to immune tolerance treatment with Alum-GAD and during progression to type 1 diabetes in children 267 855 kr
Simon Regnell, Lunds universitet Metaboliter i serum och genuttryck i levern som prognostiska markörer för insjuknandet i typ 1-diabetes 96 430 kr
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet Homing of stem cells to injured pancreatic islets in order to restore glucose homeostasis in type 1 diabetes 107 145 kr
Isabella Artner, Lunds universitet The role of Maf transcription factors in type 1 Diabetes 214 285 kr
Annika Lundstig, Lunds universitet Association between Enterovirus IgM and beta cell autoantibodies in mothers to children who were diagnosed with type diabetes before 18 years of age 267 855 kr
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Univiversitetssjukhuset The Role of Enterovirus Proteases in Beta Cell Destruction and Type 1 Diabetes 508 930 kr
Luis Sarmiento-Pérez, Lunds universitet Cross-talk between virus-infected pancreatic beta-cells and the immune system: implication for Type 1 diabetes. 107 145 kr
Oskar Skog, Rudbecklaboratoriet Elucidating the etiology of type 1 diabetes 267 855 kr
Erik Ising, Lunds universitet Peripheral neuropathy from childhood to adulthood in type 1 diabetes - underlying structural changes and screening using vibrotactile sense 53 570 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Immunological changes in Type 1 diabetes women during pregnancy and the impact in the new born immune response 267 855 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Identification of biomarkers of immunological and clinical efficacy in novel intervention trials for T1D 214 285 kr
Olle Korsgren, Rudbecklaboratoriet Characterization of duodenal microbiota in children with recent onset Type 1 Diabetes 107 145 kr
Nils Welsh, Uppsala universitet Pharmaceutical protection of β-cells against oxidative stress in Type 1 diabetes using a NOX4-specific inhibitor 267 855 kr
Berglind Jonsdottir, Lunds universitet Thyroid autoimmunity in children at risk for type 1 diabetes 80 350 kr
Gunnel Viklund, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ökad hälsorelaterad livskvalitet och förbättrad glykemisk kontroll hos insulinpumpbehandlade ungdomar med typ 1 diabetes 214 285 kr
Olov Andersson, Karolinska Institutet For transdifferentiation to insulin-producing β-cells  107 145 kr
Kristina Lejon, Umeå universitet The mechanism of early immunopathology in Type 1 diabetes 107 145 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet The BDD-study, dissecting the heterogeneity of T1D, a molecular approach to study the role of gene-environment interaction in T1D development 508 930 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet Preservation of residual beta cell mass and prevention of Celiac Disease in children with newly onset Type 1 Diabetes 267 855 kr
Claude Marcus, Karolinska Institutet Why do Swedish Children have high fasting glucose levels and what are the consequences? 321 430 kr
Corrado M Cilio, Lunds universitet Epi-DIAB, maternal factors influencing the risk of childhood diabetes: immune-epigenomic approach 214 285 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Alla Barn l Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Studier av etiologi för Typ I och Typ 2 diabetes, inklusive studier av epigenetik och tarmflora. 616 070 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Innovative approaches to preserve residual insulin 401 785 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Pilot-DIABGAD. Försök att med GADvaccin+Vitamin D+Ibuprofen rädda kvarvarande insulinsekretion hos barn med Typ 1 diabetes 294 650 kr
Bryndis Birnir, Uppsala universitet GABA regulation of normal immune cells and cells from type 1 diabetes patients 160 715 kr
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria