Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Johnny Ludvigssons Pris 2019

Varje år anhåller Barndiabetsfonden om nomineringar till två priser i Johnny Ludvigssons namn till  framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses efter att en bedömning av nominerade kandidater gjorts av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och tidigare pristagare.

Tiden för nomineringar till 2019 års Johnny Ludvigsson-priser har nu löpt ut, och inkomna nomineringar skickas vidare till Priskommittén för bedömning!
Årets pristagare kungörs i samband med Johnny Ludvigssons födelsedag den 16 oktober.

Här kan du se en lista över tidigare pristagare.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria