Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Vetenskapligt råd

Barndiabetesfondens vetenskapliga råd har till uppgift att bedöma inkomna forskningsansökningar och nomineringar.


Arbetsbeskrivning av Vetenskapliga rådets sammansättning och tillsättning

Vetenskapliga rådet ska bestå av fem ordinarie ledamöter av båda könen med god vetenskaplig kompetens inom det forskningsområde Barndiabetesfonden stöder och med förankring i olika svenska universitet.

Ny medlem av rådet nomineras av medlemmarna i Vetenskapliga rådet och tillsätts formellt efter beslut av Barndiabetesfondens styrelse i enlighet med Stiftelsen Barndiabetesfondens stadgar. Vid detta beslut äger inte styrelseledamot rätt att delta om styrelseledamot själv är medlem av Vetenskapliga rådet eller själv har sökt eller fått anslag från Barndiabetesfonden de senaste fem åren.

 • Helena Elding Larsson

  Överläkare och Docent i pediatrik vid Skånes Universitetssjukhus

  Jan Waldenströms gata 35
  205 02   Malmö

  Skicka e-post

 • Rosaura Casas

  Förste forskningsingenjör vid IKE/KLINV, Linköpings universitet

  Linköpings universitet
  581 83  Linköping

 • Nils Welsh

  Professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet

  Box 571
  751 23  Uppsala

 • Dan Holmberg

  Professor vid Autoimmunitet vid Lunds universitet

  Jan Waldenströms gata
  35 214 28   Malmö

 • Martina Persson

  Biträdande överläkare och docent vid Sachsska barn och ungdomssjukhuset

  Sjukhusbacken 10
  118 83  Stockholm

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria