Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Lokalföreningar

Barndiabetesfonden, dess Riksförening och Lokalföreningarna runt om i landet samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes och sprider kunskap om sjukdomen, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

I nuläget har Barndiabetesfonden tretton aktiva Lokalföreningar: Norrbotten, Gävleborg, Värmland, Dalarna, Uppsala, Stockholm, Västerås, Skaraborg, Norrköping, Linköping, Jönköpings län, Blekinge, och Skåne.

Vi jobbar också ständigt för att utöka verksamheten med nya lokalföreningar i andra områden! Om du bor i en annan del av landet och vill vara med och starta en ny lokalförening är du varmt välkommen att kontakta kansliet!

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria