Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Årsmöte med spännande diskussioner

Event: 2012-02-08

Linköpings lokalförening hade årsmöte den 8 febr 2012 på Hotell Ekoxen. Mötet startade 18.30. Under den formella delen av mötet gick vi igenom verksamhetsberättelsen som visade att Lokalföreningen hade haft flera fina akti viteter under året och dragit in ganska betydande summor till Barndiabetesfonden.Den mest uppmärksammade aktiviteten var Diabetesseminariet i Stockholm den 6 maj i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel, ett samarrangemang med Lokalföreningen i Stockholm.
Ekonomin var god och vi kunde i slutet av året betala 60 000 kr till Barndiabetesfonden.  Styrelsen utsågs ( se Kontakta oss).
Inför kommande året diskuterade olika planer: Lokalföreningen kommer som tidigare samla in pengar i anslutning till Musikklassernas Försommarsång och Luciakonserter. Vi kommer att delta i arbetet vid Adventsmarknad i Gamla Linköping, och sannolikt vid Malforsdagen. Orfdföranden är kontaktad att delta i Välgörenhetsgolf i maj.- Vidare beslöt vi oss för att försöka få företag att sponsra Cirkus Skratt, genom att köpa biljetter som vi kan ge till barn och ungdomar med diabetes, och medan vi samtidigt får provision på försäljningen av biljetterna. Vi beslöt också försöka ordna ett medlemsmöte under våren med presentation av forskningsresultat, och inte minst allmän samvaro.
Vi ser fram emot ett lyckat verksamhetsår!

2011-03-03
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria