Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Händelser i Barndiabetesfondens Lokalförening Norrköping under 2015

Event: 2015-01-01

 

Sockerruset 14 april, Finspång
Karin Dahlström, Catarina Strömberg, Therese Johansson och Annika Karlsson var närvarande när Sockerruset genomfördes i Finspång.
Vi hade ett bord med informationsmaterial och ballonger som vi delade ut. 
Vi sålde kundvagnspolletter för 10 kr st och de som ville testa sitt blodsocker fick betala 20 kr för ett prov.
Armband
Två av våra familjers barn, har på eget initiativ gjort armband, BOTA DIABETES, och sålt till vänner, bekanta och via Facebook. 
Josefine valde att sätta in den största delen, 4000 kr, på Charity Storm och Oscar sålde sina främst i samband med Världsdiabetesdagen och pengarna redovisades tillsammans med intäkterna från spinningen. Det har även hamnat pengar för armband i bössorna i samband med bla Världsdiabetesdagens spinning.
 kommer att kunna ta blodsockertest o att vi då alltså ska be Karin skriva en skylt om det. Världsdiabetesdagen 14 november 2015
Norrköpings lokalförening ordnade på Världsdiabetesdagen spinningpass på 3 stycken gym i stan. Factory Fitness, Actic och Friskis & Svettis Ingelsta sponsrade med lokal och ledare för passen. Man kunde träna 1-3h. Vi tog 100:-/person.
Vi hade utöver passet bössor utställda på gymmen och vi sålde armband. Vi fick även in gåvor från personer som inte kunde delta.
Vi marknadsförde passet främst på Facebook, men hade även affischer på gymmen och runt om i stan. Alla som deltog fick en vattenflaska sponsrad av NCC och efter fick man banan sponsrat av ICA Smedby. Det var ett lyckat event och vi har fått mycket positiva reaktioner efter passet.
Om vi summerar dagen med spinningen, gåvor och armband kunde vi efter skicka in 19 100:-
Samarbete m Diabetesföreningen i Norrköping
Vi har under året fortsatt vårt brobyggande arbete med Diabetesföreningen i Norrköping. Dels har vi samverkat kring att informera om diabetes I och dels träffats och stöttat föräldrar till barn med diabetes. Vi har även åtnjutit Diabetesföreningens fina arbete för att göra stimulerande och roliga saker för våra barn. Nu arbetar vi för gemensam föreläsning under kommande år.
Facebook
Via facebookgruppen ”Föräldrar till barn med diabetes typ1 i Norrköping” har vi informerat och haft utbyte med familjer som på ett eller annat sätt har erfarenhet av diabetes 1. Där har vi även aktivt försökt uppmuntra familjer att gå med i Barndiabetesfonden.
Charity Storm
Vi jobbade för att sprida information om den nätbaserade Lokalföreningskampen Charity Storm med syfte att samla in pengar till forskningen.
Medlemsbrev
Med hjälp av medlemsregister har vi skickat ut medlemsbrev eller sms där vi informerat om kommande aktiviteter samt uppmuntrat till engagemang. 
Julgåvor
Flera företag med koppling till föreningen har skänkt stora summor i samband med julgåvor till sina   anställda, vilket vi är särskilt tacksamma för!

Bössor
Vi har naturligtvis även samlat in pengar vid andra tillfällen i de bössor som går att beställa från kansliet i Linköping.
Kommande aktivitet i vår 2016
En föreläsning om att leva med diabetes samt olika tekniska hjälpmedel. Mer info kommer när datum är bokat!
Armband
Charity Storm
Medlemsbrev
Julgåvor
Bössor
Kommande aktivitet i vår 2016En föreläsning om att leva med diabetes samt olika tekniska hjälpmedel. Mer info kommer när datum är bokat!

Sockerruset 14 april, Finspång

Då sockerruset genomfördes i Finspång var delar av styrelsen närvarande. Vi hade ett bord med informationsmaterial och ballonger som vi delade ut. Vi sålde kundvagnspolletter för 10 kr st och de som ville testa sitt blodsocker fick betala 20 kr för ett prov.

Två av våra familjers barn, har på eget initiativ gjort armband, BOTA DIABETES, och sålt till vänner, bekanta och via Facebook. Ett utav barnen valde att sätta in den största delen, 4000 kr, på Charity Storm och det andra barnet sålde sina främst i samband med Världsdiabetesdagen och pengarna redovisades tillsammans med intäkterna från spinningen. Det har även hamnat pengar för armband i bössorna i samband med bla Världsdiabetesdagens spinning. kommer att kunna ta blodsockertest o att vi då alltså ska be Karin skriva en skylt om det.

Världsdiabetesdagen 14 november 2015

Norrköpings lokalförening ordnade påVärldsdiabetesdagen spinningpass på 3 stycken gym i stan. Factory Fitness, Actic och Friskis & Svettis Ingelsta sponsrade med lokal och ledare för passen. Man kunde träna 1-3h. Vi tog 100:-/person.Vi hade utöver passet bössor utställda på gymmen och vi sålde armband. Vi fick även in gåvor från personer som inte kunde delta.Vi marknadsförde passet främst på Facebook, men hade även affischer på gymmen och runt om i stan. Alla som deltog fick en vattenflaska sponsrad av NCC och efter fick man banan sponsrat av ICA Smedby. Det var ett lyckat event och vi har fått mycket positiva reaktioner efter passet.Om vi summerar dagen med spinningen, gåvor och armband kunde vi efter skicka in 19 100:-.

Samarbete med Diabetesföreningen i Norrköping

Vi har under året fortsatt vårt brobyggande arbete med Diabetesföreningen i Norrköping. Dels har vi samverkat kring att informera om diabetes typ 1 och dels träffats och stöttat föräldrar till barn med diabetes. Vi har även åtnjutit Diabetesföreningens fina arbete för att göra stimulerande och roliga saker för våra barn. Nu arbetar vi för en gemensam föreläsning under det kommande året.

Facebook

Via facebookgruppen ”Föräldrar till barn med diabetes typ 1 i Norrköping” har vi informerat och haft utbyte med familjer som på ett eller annat sätt har erfarenhet av diabetes typ 1. Där har vi även aktivt försökt uppmuntra familjer att gå med i Barndiabetesfonden.

Vi jobbade för att sprida information om den nätbaserade Lokalföreningskampen Charity Storm med syfte att samla in pengar till forskningen.

Med hjälp av medlemsregister har vi skickat ut medlemsbrev eller sms där vi informerat om kommande aktiviteter samt uppmuntrat till engagemang. 

Flera företag med koppling till föreningen har skänkt stora summor i samband med julgåvor till sina anställda, vilket vi är särskilt tacksamma för! Vi har även samlat in pengar vid andra tillfällen i de bössor som går att beställa från kansliet i Linköping.

2016-02-16
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria