Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Styrelsen

OBS Sidan under uppdatering!

Det är vi som sitter i styrelsen i Barndiabetesfondens Lokalförening Värmland.

 • Therese Kruse Wikner

  Ordförande

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 0736-266302

 • Linnéa Jansson

  Sekreterare

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 0735-440922

 • Katarina Kristofersson

  Kassör

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 070-3074633

 • Inger Vallin

  Ledamot (Aktivitetsansvarig)

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 0735-558811

 • Jennie Hedberg

  Ledamot

 • Susanna Wahrolin

  suppleant

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 070-2188155

 • Maria Bohlin

  Suppleant

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 070-9622016

 • Ann Hevald

  Suppleant

 • Pernilla Larsson

  Valberedning

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 0709-606607

 • Åsa Jonson Magnusson

  Valberedning, sammankallande

  Skicka e-post
  Mobiltelefon: 0730-657517

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria