Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Västerås

I juni 2015 bildades Barndiabetesfondens Lokalförening Västerås, som leddes av en interrimsstyrelse fram till februari 2016 då första årsmötet hölls.

Barndiabetesfondens Lokalförening Västerås har som syfte att samla in pengar till forskning om typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Lokalföreningens uppgift är också att vara en samlande verksamhet för att verka för att information om typ 1 diabetes delas och sprids.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria