Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Vad är diabetes?

Diabetes, som förr kallades sockersjuka, är ett samlingsnamn för några olika sjukdomar som har det gemensamt att kroppens förmåga att förbränna socker försämras. Detta leder till energibrist och till att det blir för hög koncentration av socker i blodet och i kroppens vätskor, vilket leder till diverse symtom och är skadligt för kroppen. Skulle kroppens förmåga att förbränna socker upphöra helt så dör kroppen.

Kroppen är som en förbränningsmotor. Det finns ett luftintag (luftvägar, lungor) och tillsammans med luftens syre förbränner kroppen socker, på samma sätt som en bensinmotor förbränner bensin. Stryps luftintaget dör kroppen (motorn stannar) mycket snabbt då hjärnan (centraldatorn) inte klarar sig mer än ett fåtal minuter utan energi. På samma sätt dör kroppen (stannar motorn) om socker inte kommer in i cellerna (på samma sätt som bensinmotorn skulle stanna om bensintillförseln blockerades). För att socker ska komma in i cellerna krävs ett hormon som kallas insulin. Vid diabetes är det total eller relativ brist på insulin.

Vad händer med kroppen? Vilka symtom får man?

Om socker inte kommer in i cellerna och förbränns så blir det brist på energi. Då blir kroppen/man trött. Hjärnan får också brist på energi vilket ger trötthet, irritation, man är sig inte lik. Om socker inte förbränns ökar sockerkoncentrationen i blodet, och vid viss förhöjd koncentration så rinner socker ut i urinen via njurarna (inget fel på njurarna). Socker drar med sig vatten och därför ökar urinmängderna. Barnet kissar oftare, mer, kanske på nätterna, kanske kissar på sig. Kissar man mycket blir man törstig och måste dricka mer. Dricker man något som innehåller socker stiger blodsockret, urinmängderna ökar och törsten blir än svårare. Ökar urinmängderna mer än vad man kompenserar med ökad dryck så förlorar man vätska och minskar i vikt. Dessutom kissar man ut socker, energi, och energi hämtas därför också från kroppens egna förråd, vilket medför ytterligare viktminskning, man magrar. Skulle insulinbristen bli uttalad kan inte kroppens fett förbrännas helt utan det bildas syror, som ex. aceton. Detta leder inte bara till acetondoft, utan symtom som aptitlöshet, illamående, efter hand kräkningar, ont i magen, och skulle syrabildningen öka hjälper inte ökad djupandning att hålla pH-värdet utan pH sjunker. När pH sjunkit från normalt ca 7,40 neråt 7,10 så börjar patienten bli omtöcknad, och neråt 7,05 eller 7,00 så blir patienten medvetslös, s.k. diabeteskoma vilket är ett livshotande tillstånd.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-24

Sidansvarig
Johnny Ludvigsson
Senior professor/överläkare och Barndiabetesfondens ordförande
Skicka e-post

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria