Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Barndiabetesfondens beskyddare

Redan 1993 åtog sig H.K.H. Kronprinsessan Victoria att vara Barndiabetesfondens beskyddare. Representanter för Barndiabetesfonden träffade Kungafamiljen på Drottningholms slott och informerade om barndiabetes och Barndiabetesfonden. Ett besök gjordes också i Kronprinsessans klass på Carlssons Skola där viss undervisning om barndiabetes gavs.

Alltsedan dess har H.K.H. Kronprinsessan Victoria varit mycket intresserad och engagerad i barndiabetes och Barndiabetesfonden. Hon har kommit till Linköping vid flera tillfällen, deltagit i jubileer, vetenskapliga symposium, delat ut priser och öppnat Diabetesforskningscentrum. Hon har också talat för Barndiabetesfondens betydelse i olika sammanhang, hon har deltagit i utbildning om typ 1 diabetes och dess behandling under vistelse i USA och hon har ställt upp vid aktiviteter där pengar har samlats in till forskningen kring barndiabetes.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria har också en annan viktig roll som Barndiabetesfondens beskyddare. Genom att ha hennes namn och bild, hennes och i bakgrunden också hela Kungafamiljens stöd, så har hon inte bara spridit glans. Hon har också gett stor legitimitet och seriositet till Barndiabetesfonden som nationell, viktig fond.

Barndiabetesfonden känner stor tacksamhet för H.K.H. Kronprinsessan Victorias insatser och engagemang och ser fram emot ett starkt stöd i framtiden!

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria