Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Dokumentarkiv

Alla dokument som vi lägger ut här är nedladdningsbara men alla är inte i tryckvänligt format.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

 • Forskning

  • Forskningsanlag 2017

   År 2017 delade Barndiabetesfonden ut 13 miljoner kronor i anslag till forskning, fördelade på 33 forskningsprojekt.

  • Forskningsanlag 2016

   År 2016 delade Barndiabetesfonden ut 7,5 miljoner kronor i anslag till forskning, fördelade på 30 forskningsprojekt.

  • Forskningsanslag 2015

   2015 delade Barndiabetesfonden ut 9,6 miljoner kronor i anslag till forskning, fördelade på 32 forskningsprojekt.

  • Forskningsanslag 2014

   2014 delade Barndiabetesfonden ut 7 miljoner kronor i anslag till forskning, fördelade på 34 forskningsprojekt.

 • Barnomsorg och skola

  • Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)

   Föreskrifter är bindande regler. Denna författning trädde i kraft den 15 juli 2009. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9) Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter.

  • Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård - Meddelandeblad

   Socialstyrelsen klargör vad som gäller bedömningen av egenvård och ställer krav på att hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.

  • Diabetes under skoldagen - Plan för egenvård

   Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola.

  • Diabetes hos barn i barnomsorg och skola

   Johnny Ludvigsson, professor/överläkare och ordförande i Barndiabetesfonden, har skrivit en skrivelse som tar upp vad diabetes är och vilken roll barnomsorg och skola har. Skrivelsen kan du ta hjälp av när du som förälder/anhörig ska informera barnomsorg och skola.

 • Insamling

  • FRIIs kvalitetskod

   Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är ett gemensamt organ för insamlingsorganisationer. FRII verkar kort uttryckt för etisk och professionell insamling.

  • Gåvoblankett - Anmälan om rättighetshavare

   Genom att skänka din aktieutdelning till Barndiabetesfonden behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 43 procent för oss.

 • Stadgar

 • Tidningen Sticket

  Sticket är vår medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening. Du kan ladda ner tidningen som PDF här.

 • Årsredovisningar


Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria