Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Barnomsorg och skola

 • Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)

  Föreskrifter är bindande regler. Denna författning trädde i kraft den 15 juli 2009. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:9) Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter.

 • Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård - Meddelandeblad

  Socialstyrelsen klargör vad som gäller bedömningen av egenvård och ställer krav på att hälso- och sjukvården utgår från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.

 • Diabetes under skoldagen - Plan för egenvård

  Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola.

 • Diabetes hos barn i barnomsorg och skola

  Johnny Ludvigsson, professor/överläkare och ordförande i Barndiabetesfonden, har skrivit en skrivelse som tar upp vad diabetes är och vilken roll barnomsorg och skola har. Skrivelsen kan du ta hjälp av när du som förälder/anhörig ska informera barnomsorg och skola.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria