Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Historik

Under 1980-talet arrangerade Lions i Östergötland och Södermanland de första internationella lägren för ungdomar med diabetes på Sätravallen utanför Linköping. Medicinskt ansvarig var professor Johnny Ludvigsson, Universitetssjukhuset i Linköping.

Barndiabetesfonden bildades när Östgötateatern i samråd med Astrid Lindgren 1989 skänkte biljettintäkterna vid urpremiären för Astrid Lindgrens pjäs Junker Nils av Eka till barndiabetesforskning. Professor Johnny Ludvigsson tog omgående kontakt med Lions och vid fondens bildande erhöll Lions en styrelsepost.

Trots andra organisationers arbete fanns – och finns fortfarande – alldeles för lite pengar till forskningen kring barndiabetes. Det behövdes en organisation för alla de privatpersoner, företag och föreningar som vill göra en insats för barn och ungdomar med diabetes. Dessutom behövdes en organisation som gjorde det tydligt att diabetes hos barn är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom.

Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar har därför blivit ett värdefullt komplement till andra forskningsfonder och patientorganisationer.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria