Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Organisation

Stiftelsen Barndiabetesfonden

Stiftelsens benämning är Barndiabetesfonden och styrelsen har sitt säte i Linköping. Styrelsen utses av stiftelsen, Barndiabetesfondens Riksförening och av Lions i Sverige. Styrelsen förvaltar inkomna medel och beslutar om utdelning av medel. De utser också årligen ett vetenskapligt råd som har till uppgift att bedöma inkomna forskningsansökningar.

Barndiabetesfondens styrelse
Stadgar för Barndiabetesfonden
Vetenskapligt råd

Barndiabetesfondens Riksförening och Lokalföreningar

Barndiabetesfondens Riksförening har sin styrelse och ordförande, som leder det dagliga arbetet i organisationen. Tillsammans med Lokalföreningarna som alla är anslutna till Riksföreningen sprider de kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Riksföreningens styrelse
Barndiabetesfondens Lokalföreningar

Barndiabetesfondens kansli

På Barndiabetesfondens kansli arbetar våra anställda medarbetare med den administration som verksamheten genererar. Kansliet sköter allt från att svara på frågor om verksamheten via gåvoadministration och kommunikation, till att administrera den årliga ansökningsprocessen kring de forskningsanslag som Stiftelsen delar ut. Kanslichefen är organisationens högste tjänsteman.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria