Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Valberedningen

Det är valberedningens uppdrag att att förbereda val av styrelser för såväl Stiftelsen Barndiabetesfonden som för Barndiabetesfondes Riksförening.

Valberedningen 2019 består av

Lena Hanberger Linköping - E-post

Bernt Fransén, Linköping - E-post

Ove Klaar           Mjölby            ove.klaar@spray.se

 

Sofia Bjärfors    Stockholm     sofia.bjarfors@mindshareworld.com

 

Anna Almborg  Stockholm     anna.almborg@swedbank.se

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria