Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Verksamheten

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Barndiabetesfonden är politiskt och religiöst obunden.

Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar.

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva. Varje gåva till forskningen kring barndiabetes är viktig - liten som stor - och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet!

Forskningsanslag till forskargrupper över hela landet delas årligen ut efter att ansökningarna granskats av Barndiabetesfondens vetenskapliga råd. År 2017 delade Barndiabetesfonden ut 13 miljoner kronor fördelade på 31 forskningsprojekt.

Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar sprider kunskap om sjukdomen och samlar in pengar till forskningen kring barndiabetes, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.

Lions har varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Lions ideella arbete betyder enormt mycket för Barndiabetesfonden!

Det finns många sätt att hjälpa barn och ungdomar med diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre är forskning.

Hjälp Barndiabetesfonden hjälpa -  ge en gåva!

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria