Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Testamente

Ett testamente är din sista vilja och får stor betydelse efter din bortgång. Att testamentera är att tänka framåt och om du väljer att testamentera hela eller delar av dina tillgångar till Barndiabetesfonden kommer forskningen få ett viktigt stöd som skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Alla gåvor - stora som små - har stor betydelse för vår verksamhet och vi känner en enorm tacksamhet för människors generositet.

Det finns flera olika möjligheter. Du kan testamentera gåvor i form av en bestämd penningsumma men också i form av värdepapper, lösöre eller fast egendom. Du kan också välja att ha Barndiabetesfonden som förmånstagare i din livförsäkring, utformad som en kapitalförsäkring.

Om du tar beslutet att inkludera Barndiabetesfonden i ditt testamente ber vi dig benämna organisationen på följande sätt:

Stiftelsen Barndiabetesfonden (org.nummer: 822001-9072)

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Tack för att du tänker på Barndiabetesfonden när du skriver ditt testamente!

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria